تبلیغات
منتظر گل نرگس - رهبر معظم انقلاب : امام حتی یك دروغ مصلحتی نگفت شرح مزجی یكی از بیانات محوری مقام معظم رهبری درسال 1373 با استفاده از دیگر بیانات معظم له

رهبر معظم انقلاب : امام حتی یك دروغ مصلحتی نگفت
شرح مزجی یكی از بیانات محوری مقام معظم رهبری درسال 1373 با استفاده از دیگر بیانات معظم له (4)

انقلاب الجزایر12 را بعد از بیست سال، خود من دیدم. سالی كه من به الجزایر رفتم، حدود نوزده سال از انقلاب گذشته بود. وضع آنها واقعاً عبرت انگیز است. انقلاب الجزایر، انقلاب اسلامی، انقلاب مساجد و انقلاب علمای دین بود. انقلاب، از مساجد، از مدارس دینی و از حوزه های علمیه شروع شد -مثل انقلاب خود ما- لیكن حتی یك روز حكومت دینی در الجزایر به وجود نیامد! از همان اول فرانسوی ها توانستند هم فرهنگ و آداب خودشان، هم بی اعتقادی به دین را در الجزایر، كه تحت نفوذشان بود و می رفت تا از یوغ استعمارشان خلاص شود، نفوذ دهند. در زمان ریاست جمهوری من، یكی از بزرگان الجزایر به دیدنم آمد. با من كه صحبت می كرد، به زبان عربی حرف می زد. بعد می خواست جمله ای بگوید، لغت عربی به یادش نیامد؛ با اینكه زبان خودش و سخن گوی دولت بود! یك كمی فكر كرد، یادش نیامد. برگشت و به زبان فرانسوی، از همراهش پرسید این لغت چه می شود؛ او لغت عربی را به وی گفت؛ بعد او حرفش را با بنده ادامه داد. یعنی آنها حتی زبان عربی را -نه دین را، بلكه زبان عربی و عربیّت را- كه ظاهراً خیلی برایش اهمیت قائل بودند، نتوانستند در الجزایر حفظ كنند و نگه دارند و زنده كنند. در آنجا از اسلام، مطلقاً خبری نبود؛ از لحاظ وضع زندگی مادی و اقتصادی هم زیر بد [بودند]. وضع آنها از لحاظ كشاورزی، از لحاظ اقتصادی -همه چیزشان- واقعاً زیر بد بود. البته یك حكومت به ظاهر انقلابی داشتند و مواضع سیاسی خوبی در دنیا می گرفتند. الجزایری ها فقط در زمان «بوم دین»13 كه رئیس جمهور بود -وقتی انقلاب پیروز شد، بر سر كار آمد- مواضع انقلابی، به معنای موضع مستقلی در مقابل آمریكا و استكبار می گرفتند و از مسأله فلسطین دفاع می كردند. بعد از گذشت چند سال، همین هم عوض شد!
البته من وقتی به وضع آنها نگاه می كنم -یادم است، خودم هم در یادداشت های روزانه ای كه گاهی می نوشتم، چیزهایی را در همین زمینه نوشته ام. حالا كه ملاحظه می كنم، خیلی عبرت انگیز است- حرف هایی را كه آن روز، الجزایری ها می گفتند، برای اینكه دفاع خودشان از قضیه فلسطین را پس بگیرند و از قضیه فلسطین دفاع نكنند و به خصوص به آمریكا نزدیك شوند، خیلی شبیه به حرف هایی است كه مرتب رادیوهای بیگانه در شرایط كنونی القاء می كنند تا در ذهنیت مسؤولین كشور بیاید. نوع حرف ها همان حرف هایی است كه الآن هم وقتی آدم، رادیو بی بی سی، رادیو آمریكا و رادیوی صهیونیستی را می شنود، می بیند كه آنها می كوشند بلكه بتوانند همان گونه استدلال ها و همان حرف ها را، كه آن روز در زبان الجزایری ها بود، در زبان ما هم جاری كنند كه خوشبختانه نتوانسته اند و نخواهند توانست.
آنها حرف های رادیوهای بیگانه را قبول كرده بودند و بیست سال بعد از انقلاب، الجزایر دیگر انقلابی اسلامی و دینی نبود! ارزش های اخلاقی و معنوی، مطلقاً وجود نداشت؛ پیشرفت مادی هم نبود. شوروی ها اگر نتوانستند زندگی مردم را درست كنند، لااقل توانستند در مسابقه فضایی، كار برجسته ای نشان دهند. فرانسوی ها اگر نتوانستند آزادی و استقلال و اصول انقلابشان را تحقق ببخشند، لااقل توانستند فتوحات جهانی بكنند؛ اگرچه آن، مثبت نیست، اما از لحاظ مثلاً عنوان تاریخی می گفتند كه ناپلئون از لحاظ فتوحات نظامی، شخص برجسته ای بود. كه او هم آخر كار، نابود شد؛ یعنی در جنگ با روسیه به خاكستر نشست و به كلی از بین رفت.
ببینید این مهم است كه آن روز در دنیا مقابل انقلاب كبیر فرانسه، به آن صورت قدرتی وجود نداشت و ارتباطات، آن طور نبود كه بخواهد بایستد و مقابله و مبارزه كند؛ ولی بعد كه فتوحات ناپلئون شروع شد، انگلیس و دیگران با او مقابله كردند. البته صرّاف های انگلیس، مخالف بودند، دوك های14 خود فرانسه یا آلمان یا فلان ملاكین عمده، مخالف بودند، اما قدرت سازمان یافته منسجم سیاسی كه بنشیند طراحی كند و مبارزه سیاسی و نظامی و تبلیغاتی و روانی و همه را با هم بكند، اصلاً وجود نداشت.
و اما انقلاب شوروی وقتی كه واقع شد، كمی از دشمنان خود روسیه هم كم شد؛ چون روسیه، دشمنان سنتی هم داشت. روسیه در جنگ بین الملل اول هم بود. یكی از دشمنان روسیه در همان جا آلمان بود. به مجرد اینكه انقلاب شوروی پیروز شد -عكس انقلاب ما كه وقتی پیروز شد، جنگ را به آن تحمیل كردند- جنگش تمام شد! موقتاً شوروی -روسیه- از جنگ بین الملل اول كنار كشید و جبهه به اصطلاح «متفقین » آن جنگ را كه در مقابل آلمان و دیگر «متحدین»15 بودند، تنها گذاشت؛ یعنی جبهه شرقی را به كلی خالی كرد و ضربه های محكمی خورد. تقریباً حدود یك سال به همین شكل بود، بعد دوباره شوروی در اواخر جنگ، وارد جنگ شد و در منافع جنگ سهیم گردید. بنابراین در آن زمان، آن هم دشمنان آنچنانی نداشت. آنچه مهم است، این است كه دشمنان انقلاب شوروی -كه دشمنان سیاسی، یا دشمنان اقتصادی بودند- با آن محتوای خودش مبارزه كردند، اما با انقلاب ما، هم دشمنان انقلاب، یعنی دشمنانی كه از لحاظ سیاسی ضربه می دیدند، مثل كسانی كه در ایران نفوذ داشتند؛ یا از لحاظ اقتصادی ضربه می دیدند، مثل كسانی كه از ایران، بهره می بردند؛ چه داخلی ها، چه خارجی ها، دشمن شدند و هم دشمنان دین؛ یعنی كسانی كه در دنیا به خاطر اهداف بلندمدت، به خاطر ایده ها و تفكرها با اصل دین مخالف بودند. لذا شوروی با انقلاب ما تقریباً همان قدر دشمنی كرد كه آمریكا! لااقل در جنگ این طور بود. در حالی كه شوروی، سابقه حضور در ایران نداشت كه چیزی از دست داده باشد. به عكس، چون رقیبش رفته بود و دستگاه های استراق سمع آمریكایی ها در پشت مرز شوروی سابق، برچیده شده بود، باید از ما ممنون می شد و با ما همكاری و به ما كمك می كرد؛ ولی نكردند؛ چرا؟ به خاطر اینكه آنها از دین ضربه می خوردند. ایجاد یك حكومت دینی برای شوروی -به خصوص با همسایگی جمهوری های مسلمان نشین- همان قدر مقرون به زیان بود كه انقلاب برای آمریكا و از دست رفتن نفوذ كمپانی های آمریكایی و مستشاران آمریكایی ضرر داشت.
ببینید پس ما دو نوع دشمن در داخل داشتیم. در انقلاب شوروی، سرمایه داران، زمین داران و خرده بورژوا ها16 با انقلاب مخالفت كردند، اما یك مشت روشنفكران بودند كه نان و آبی از رژیم گذشته شوروی عایدشان نمی شد، بعد هم با این رژیم، كنار آمدند و این رژیم هم زرنگی به خرج داد و جلب شان كرد. لذا می بینید روشنفكرانی كه حتی در برهه ای ناراضی بودند، جزو رژیم جدید شوروی شدند و با آن همكاری كردند؛ برایش كتاب نوشتند! كتاب هایشان امروز هست. همان روشنفكران قبلی بودند، رمان نویس، شاعر، موسیقی دان و غیره، همه همكاری كردند. در ایران نه؛ كسانی بودند كه از لحاظ آسیب دیدن از برخورداری های مادی، هیچ مشكلی با انقلاب نداشتند و تنها از لحاظ اینكه یك حكومت دینی بود و آنها از دین، لجشان می گرفت و دین را قبول نداشتند، با انقلاب مقابل شدند. این یكی از مسائل و حقایق قابل توجه است. چون انقلاب، مدعی و مروّج دین بود و مردم را به دین داری سوق می داد و آنها تحت تأثیر فرهنگ غربی یا تفكرات گوناگون -و به قول خودشان گرایش به ایدئولوژی ها و مكتب های گوناگون- با دین، میانه ای نداشتند؛ آن را نمی پذیرفتند. از طرف دیگر، حكومت هایی بودند كه اصلاً انگیزه های استعماری نداشتند -نمی توانستند هم داشته باشند- اما به هر دلیلی چه به دلایل سیاسی، چه به دلایل عقیدتی، كه با دین مخالف بودند، با انقلاب اسلامی، مخالف شدند. لذا چنین صف آرایی های عظیمی در مقابل كشور ما شده است كه الآن هم ادامه دارد. اینها عوامل بیرونی هستند كه همه روی تضعیف انقلاب كار كردند. شما خیال نكنید اینها بیكار نشستند؛ اینها همه كار و تلاش كردند تا جنگی شروع شد و همه هم به دشمن ما در آن جنگ كمك كردند.
بنابراین وقتی كه ما مقایسه می كنیم، می بینیم انقلاب ما بعد از بیست سال، آسیب های گوناگون یك انقلاب بزرگ مثل انقلاب فرانسه، یك انقلاب پر سروصدا مثل انقلاب شوروی و یك انقلاب -به اصطلاح- اسلامی مثل انقلاب الجزایر را مطلقاً نداشته است و این نشان دهنده بنیه این انقلاب است.15/12/77
انقلاب ایران یك انقلاب هویّتاً اسلامی بود. انقلابی بود كه با انگیزه های اسلامی و با خط مشی اسلامی و با رهبری اسلامی و با شعارهای اسلامی و بالاخره حتی با تاكتیك های اسلامی پیش رفت. در این مبارزه، ما حتی از تاكتیك های ضداسلامی و غیراسلامی استفاده نكردیم. یعنی رهبر ما حتی یك دروغ مصلحتی هم نگفت در طول مبارزه، و این یك شیوه و یك منش اسلامی است. انقلابی هویّتاً اسلامی. چون این انقلاب هویّتاً اسلامی است دشمن هایش در دنیا مشخص می شوند. این دشمن ها چه كسانی هستند؟ اگر یك جنبش و یك انقلاب صرفاً ضد امپریالیستی17 باشد، غارت گران بین المللی با آن انقلاب مبارزه خواهند كرد، اما اگر نه فقط ضد غارت گری، بلكه ضد هرگونه سلطه جویی بیگانگان باشد؛ یعنی سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی و سلطه اقتصادی، آن وقت نه فقط سیاست های استعماری و استثماری با او مخالفت خواهند كرد، بلكه حتی فرهنگ ها و ایدئولوژی های سلطه طلب هم با آن جنبش مخالفت می كنند و این درست چیزی است كه برای جنبش اسلامی ایران پیش آمده و شما این را مشاهده می كنید. ما در سطح بین المللی فقط با كارشكنی غارت گران روبه رو نیستیم، بلكه حتی با فرهنگ های سلطه جو و با سیاست های سلطه جو هم روبه رو هستیم. آنها هم كارشكنی می كنند؛ لذاست كه شما می بینید در طول دوران مبارزات ما، هیچ یك از قدرت های عالم، به معنای واقعی كلمه برای مبارزین ما و مبارزه ما، كف نزدند، از ما تجلیل نكردند، ما را حتی جدی نگرفتند. با اینكه می دیدند مستضعفین در این مملكت مشغول مبارزه هستند، با مستكبّرین ساختند؛ حتی كسانی كه ادعای حمایت از مستضعفین را دارند. این به دلیل اسلامی بودن جنبش ماست.1/3/58
پاورقی

  كیهان 940220
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
http://ucan.sellfile.ir filesell http://ucan.sellfile.ir filesell http://ucan.sellfile.ir filesell پایان نامه

مقدمه:

در چند دهه اخیر تمركز جمعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران بازار مصرف بزرگی را برای محصولات كشاورزی فراهم كرده است. لذا زمین های كشاورزی، تا شعاع

filesell


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

فهرست مطالب:
فصل اول: شبكه‌های بی‌سیم
مقدمه
برخی مزیتهای شبكه‌های بی‌سیم
برخی كاربردهای شبكه‌های م ...


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

فهرست مطالب:
فصل اول: شبكه‌های بی‌سیم
مقدمه
برخی مزیتهای شبكه‌های بی‌سیم
برخی كاربردهای شبكه‌های م ...

نوع فایل:ور د قابل ویرایش

تعداد صفحه:118

این پایان نامه در 105 صفحه گردآوری شده است-فرمت آن ورد قابل ویرایش میباشد که میتوانید به طور دلخواه تنظیم کنید

و چرا تعمیر لامپ ؟؟ و درآمدزایی از این روش ؟

نیازی به سرمایه ندارد ..

نیازی به وسیله یا ابزاری کاری ندارد . ...

پاورپوینتی جذاب به همراه تصاویر زیبا و با کیفیت که قابل ویرایش نیز می باشد.

...

فصل اول

مقدمه

ماده ی سفالگری گل است.گل دردستها جان می گیردو به شكلهای مختلف در می آید.

مثل كوزه وظروفی كه نقشهای برجسته دارند.

سفالگری به عنوا ...

مقدمه :

با گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی اهمیت تصویر بعنوان یك وسیلة ارتباط جهانی افزایش یافته است. تصویر چون دو پهلو و مبهم نیست همیشه بر كلام امتیاز دارد. پوستر مولود كلمه و تصویر است. صراحت تصویر و ابهام كلام می‌تواند تاثیر تبلیغی ویژه‌ای بیافریند. پوستر به همان اندازه كه در خدمت یك اعتقاد ...

مقدمه

اكسپرسیونیسم یكی از رایج‌ترین شیوه‌های تئاتر معاصر جهان است كه از سردمداران آن مانند رهبران دیگر مكاتب هنری تحت تأثیر شرایط اجتماعی و جو حاكم بر جامعه این شیوه را به عنوان شیوه‌ای نوین در ادبیات به وجود آوردند. در اواخر قرن 19 رهبران مكتب سمبویسم در تلاشی كه در زمینة توسل به نماد ...

آبستره

آبستره در معنای عام، جدا کردن صفت با خاصیت مشترک میان چند چیز، و تاکید بر این وجه مشترک است.

به عنوان مثال می توان دایره را صورت انتزاعی تمامی چیزهای گرد دانست.

اساس هنر تجریدی( آبستره) در حقیقت این اعتقاد اس ...

3 - برنامه ریزی عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص امکانات محدود برای رسیدن به هدف های مطلوب، در حداقل زمان و با حداقل هزینه ممكن

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته شیمی متالوگرافی(چدن خاكستری كم كربن ) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 48